small 1

Zabiegi nieinwazyjne
twarzy i ciała

Jesteśmy w otwarci i przyjmujemy pacjentów stosując  wszelkie środki ostrożności związana z Covid-19.

CONTACT


SUNSPOTS MELASMA

Tired of sunspots and melasma, old acne left you with discolorations. Intense Pulse Light ( IPL) treatment can help to reduce unwanted melanin deposits. We offer complimentary chemical peel with your first IPL.

STARTING AT $150