small 1

Zabiegi nieinwazyjne
twarzy i ciała

Jesteśmy w otwarci i przyjmujemy pacjentów stosując  wszelkie środki ostrożności związana z Covid-19.

CONTACT


MENS CHIN

Creation of more defined, masculines chisel jawline and chin with fillers.

STARTING AT $600